Ung tilskudd

Viken idrettskrets deler ut tilskudd til ulike ungdomstiltak. Tiltak som det kan søkes om er etablering av ungdomsutvalg i idrettslag i Viken, tilrettelegge for ungdomsaktiviteter og andre ulike typer prosjekter og arrangementer. Interessert i søke?

Søknadsskjema

Ta kontakt

E-post:
viken@idrettsforbundet.no

Kontaktpersoner for ungdomsidrett:
Marte Bøhm Nordahl
90 04 09 48