Ungdom som leker
* Foto: Eirik Førde

Aktivitetstilbud for ungdom

Er dere en gjeng som ønsker å starte opp et nytt aktivitetstilbud for ungdom i regi av idrettsklubben?

Vi i Viken kan bidra med noe oppstarts midler og veiledning.

Klikk her for søknadsskjema.