Ung info

For å oppnå målet om «idrett for alle» har idretten gått sammen om en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egne aktivitet og i norsk idrett. I 2012 ble det igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet.

 

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdommer mellom 13 og 19 skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

Ungdomsløftet.no

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

 

Retningslinjer for ungdomsidrett