Foto: Øvre Eiker idrettsråd
Foto: Øvre Eiker idrettsråd

VIK UNG- Temakveld i Øvre Eiker

Lørdag 12. juni  arrangerte Viken idrettskrets og Øvre Eiker Idrettsråd aktivitetslederkurs på Røren Idrettspark i Øvre Eiker. 

Totalt 45 representert fra Vestfossen idrettsforening, Fiskum idrettsforening, Eiker Kvikk, Hokksund, Bakke idrettsforening i Skotselv og Øvre Eiker Svømmeklubb var representert. Alle ungdommene i alderen 15-18 år. Felles for alle deltakerne  er at de alle har fått sommerjobb i ulike Sommerskole aktiviteter i  Øvre Eiker i sommer.

Sommerkvikk og Øvre Eiker idrettsråd ønsket i dialog med Viken idrettskrets og "skolere" ungdommen som skal jobbe som aktivitetsledere. Instruktør Nora Bakkeli, engasjerte ungdommen med en stødig hånd gjennom 3 puljer av 2 timer uteundervisning. Alle husker sin første sommerjobb og vi føler en ansvar på at denne opplevelsen blir god og trygg slik at man kan ta med seg en god opplevelse og følelse av mestring videre inn i arbeidslivet, sier leder av idrettsrådet, Hanne Lyngaas.

Gjennom vår tildelingen fra Gjensidigestiftelsen har vi fått midler til å skape sommerjobber i ferietilbudet Sommerkvikk, men på denne dagen er all ungdom som skal jobbe hos oss eller i andre sommerskole tilbud, invitert til å delta. Inkludering i praksis er viktig for oss i ressursgruppen som arrangerer Sommerkvikk og tilbudet er gitt til alle i samråd med idrettskretsen. Alle stiller på lik linje og alle får kursbevis. 

Innholdet i kurset utfordret ungdommene  og gav dem en innføring i dette å være en rollemodell? Er jeg en rollemodell når jeg har sommerjobb i sommer?  Hva betyr det i praksis og hvilke knep og verktøy kan jeg lære med for å være en god en. Hva vil det si å lede en gruppe barn gjennom ulike aktiviteter? Hvilke knep kan jeg gjøre for å få aktiviteten gjennomført på en god måte. Hva er å gi gode beskjeder med stemmebruk og kroppsspråk? Hva er å be om å gi gode tilbakemeldinger og sikre at alle har forstått oppgaven? Må man alltid lage en konkurranse ut av en aktivitet eller kan man legge opp til at aktiviteten og mestringen av helt nye oppgaver av øvelsen i seg selv.

Når man observerer ungdommene som kommer her i dag og ser de i dialog og undervisning med instruktøren fra idrettskretsen, ser man at for mange ungdommer var dette  helt nye perspektiver å ta med seg inn i sommerjobben om få uker. Jeg er imponert over tilbudet som idrettsforbundet stiller med her i dag for oss og er stolt over at så mange i Øvre Eiker kan få denne balasten med seg inn i sommerferien og Sommerferie tilbudene.

Undervisningen foregikk gjennom dialog og i praktiske øvelser der den engasjerte instruktøren fra idrettsforbundet, gav dem praktiske øvelser som ungdommene selv måtte gjennomføre og kjenne på hvordan det var å bli ledet til aktivitet på en slik måte. Ungdommene som deltok fikk kursbevis for gjennomført kurs og kan dermed dokumentere sin kompetanse videre i livene sine.

På spørsmål om hva pengene skal gå til fra sommerferie jobben, er tilbakemeldingene klare fra flere av ungdommene. Bensinpenger til mopeden slik at jeg kan farte enda mer rundt i sommer. 

Sommerskoletilbudene starter opp mandag 21. juni og de unge aktivitetslederne er godt forberedt og gleder seg til oppgaven.