Ungdomsutvalg i idrettslag

Ønsker klubben å bygge opp et eget ungdomsutvalg? Eller har dere en gjeng som vil starte opp et eget treningstilbud for ungdom? 

Vi i Viken kan bidra med noe oppstartsmidler og veiledning.