VIK Ung tilskudd

Viken idrettskrets deler ut tilskudd til ulike ungdomstiltak. Tiltak som det kan søkes om er etablering av ungdomsutvalg i idrettslag i Viken, tilrettelegge for ungdomsaktiviteter og andre ulike typer prosjekter og arrangementer. Interessert i søke?

Søknadsskjema VIK ung

Ta kontakt

E-post:
viken@idrettsforbundet.no

Kontaktpersoner for ungdomsidrett:
Frode Jensen
95 12 03 40