Ung påvirkning

Vi i ungdomsutvalget ønsker å skape økt engasjement og aktivitetsglede for unge i Viken. Vi fungerer som et bindeledd mellom de unge og viken idrettskrets, hvor vi skal være synlige representanter og rollemodeller for de unge. Ungdomsutvalget har som visjon å skape idrettsglede slik at flere kan og vil!

For å oppnå målet om «idrett for alle» har idretten gått sammen om en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egne aktivitet og i norsk idrett. I 2012 ble det igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet.

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdommer mellom 13 og 19 skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

Ungdomsløftet.no

Folder ungdom_pr200423.pdf