Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

#Stopp - Ungdomsutvalget er for en mer inkluderende idrett

Hvordan er det å være annerledes i norsk idrett i 2021? 

Hvordan føler og opplever idrettsutøvere på alle nivå det å skille seg ut, enten om det handler om etnisitet, hudfarge, funksjonsnivå, legning eller livssyn? 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. 

For Ungdomsutvalget i Viken idrettskrets (VIK UNG) handler #STOPP om idrettsglede for alle. Kampanjen for oss skal belyse utfordringene norsk idrett har når det kommer til diskriminering på alle nivå. Kampanjen handler om å få en bevissthet om hva diskriminering er slik at den kan slås ned på og forebygges i alle ledd av idretten. Diskriminering når det kommer til hudfarge, etnisitet, legning, religion og funksjonsevne må bevisstgjøres og stoppes på alle plan. Enten det er snakk om sidelinjen, tribunen, trening, kamp, innbytterbenk eller garderobe. Alle har et ansvar for å stoppe, og å forebygge diskriminerende holdninger og atferd. 

Ønske om en idrett uten behov for #Stopp 
Nora Kaalstad setter ord på sine refleksjoner rundt #STOPP.
#STOPP handler om det helt grunnleggende innen idrettsglede. At idrettsarenaen skal være en arena som speiler samfunnet forøvrig på sitt beste: nemlig et fellesskap med trygge rammer. De trygge rammene skal handle om likeverd, respekt og aksept. Det handler om å ikke gjøre forskjell på, og å strekke seg mot et ideal om at #STOPP ikke er en del av fremtiden. Det som i fremtiden skal erstatte #STOPP er at man ikke lenger har behov for kampanjer for å stoppe rasisme, trakassering, homofobi og diskriminering. Det skal være helt naturlig og ikke minst akseptert å være
 annerledes. Enn så lenge så er det et ideal, et ideal om at #STOPP har sin mening i at det gjør idretten til noe som er solid inkluderende på alle måter. 

En ukultur som kjennes på kroppen 
Andreas Haugen setter ord på sine tanker om hvorfor #STOPP er så viktig. Han har selv opplevd det å være annerledes, en som får slengt kommentarer rundt seg, helt uten at noen vet at disse kommentarene sårer og er med på å bygge en kultur for diskriminering og utestengelse: 

Se for deg at noen skriker rasistiske ord. Ord som er nedsettende med tanke på hudfarge eller en bemerkning om at de med mørk hud er mindre verdt. Du mener ingenting med det du lirer av deg, det er kun noe du og alle andre sier for å få ut frustrasjon. Du bruker disse rasistiske bemerkningene på lik linje med faen, jævel, helvete og idiot. Ville du reagert da? Selvfølgelig ville du det. Dette er ord man sjeldent hører internt i eget lag.  

Nå ser du for deg følgende. Istedenfor å bruke rasistiske ord sier du isteden: jævla homo, homse, kuksuger, er du homo eller og soper. Ville du reagert like sterkt på dette?   

Det er her det hele starter for en usikker ungdom i 12, 13, 14 års alderen som på lik linje med sine venner driver med den idretten man elsker over alt. Det er også her ungdommen begynner å kjenne på følelser, følelser som er spennende og uvant. Det blir ropt homofobiske uttrykk på banen og man tuller med det i garderoben etterpå. Det virker som det er god stemning, dette er jo uskyldig humor. 

Men i garderoben sitter det en ungdom som kjenner på litt annerledes følelser enn sine venner. Denne ungdommen liker nemlig en av samme kjønn. Dette er skummelt og annerledes. Ungdommen tenker for seg selv; «hvordan vil de reagere om jeg forteller de hva jeg føler?»  

Tror du det ville blitt enklere for denne ungdommen om homofobiske kommentarer ble slått like sterkt ned på som rasistiske kommentarer? 

Dette er ikke et eksempel hentet fra en tenkt virkelighet, dette er noe som foregår hele tiden. Hver dag på feltet hører jeg slike kommentarer, under hver eneste kamp hører jeg slike kommentarer. Hverken trenere, medspillere, motspillere, dommere eller foresatte reagerer eller slår ned på denne typen atferd. Jeg vet med meg selv at de ikke er rettet mot meg, og jeg vet at de ikke mener noe vondt med det. Det er bare en ukultur som har grodd fast i veggene. Men hadde det vært rasistiske tilrop eller bemerkninger, da hadde det, HELDIGVIS, blitt slått ned på. Så hvorfor blir ikke homofobiske tilrop og kommentarer slått like sterkt ned på? 

Ja til et berikende mangfold i idretten 
Vi i VIK UNG ønsker å rette fokus på at det er greit å være annerledes og løfte frem det mangfoldet idretten består av. Det er mangfoldet som gjør idretten til den fantastiske institusjonen den er. I idretten kan du alltid finne noen som deler de interessene du har og det samme engasjementet du har. Det er mangfoldet som knytter oss sammen og idretten bør løfte frem og være stolt av mangfoldet som finnes.