Aktivitet på Tunevannet i Sarpsborg  under Ungdomskonferansen
Vannaktivitet i Tunevannet – med Jorunn Horgen.

Aktivitetsglede – og den mentale motivasjonen, Ungdomskonferanse i Sarpsborg 29-30. oktober.

29.-30. oktober arrangerte ungdomsutvalget i Viken idrettskrets ungdomskonferanse på Quality hotell i Sarpsborg. Temaet for årets ungdomskonferanse var aktivitetsglede og den mentale motivasjonen.

Verdensmester Jorunn Horgen 
Vi var så heldige at vi hadde med oss 6 ganger verdensmester og fire ganger europamester i vindsurfing - Jorunn Horgen som foredragsholder. Jorunn holdt ett spennende foredrag, etterfulgt av vannaktivitet i Tunevannet. Deltakerne på ungdomskonferansen ble utfordret på flere måter ved å delta på vannaktiviteten. Både mentalt, men også fysisk. Hvordan følte deltakerne seg før de skulle ut i kaldt vann? Hva syntes de om en aktivitet som var forholdsvis ny for de aller fleste? Gledet eller gruet de seg? Opplevde de idrettsglede eller kanskje aktivitetsglede? Disse mentale spørsmålene var en del av det deltakerne fikk jobbe med under workshopen på søndagen.  
Mental Helse  
Ett engasjerende og interessant foredrag med mental helse fikk tankegangen til deltakerne igang. Her skulle deltakerne visualisere både gode og dårlige utfall av ett resultat under en konkurranse eller trening. Hvordan følte de det på kroppen i de forskjellige situasjonene? Hva gjorde dette med tankegangen? Deltakerne fikk i løpet av foredraget med mental helse lære flere verktøy de kan bruke i idrett og aktivitet.  Vi snakket om hva mental helse organisasjonen er og hva de jobber med og for.  

Hvem er Mental Helse?  
«Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber Mental Helse for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer» (https://www.frivillighetnorge.no/medlemmer/mental-helse/). 

Hjelpetelefon: 116 123 


Idretts- eller aktivitetsglede; 
Hva passer best for deg?

Viken idrettskrets har «idretts og aktivitetsglede for alle» som visjon
Etter en mentalt tankevekkende helg på ungdomskonferanse, konkluderte flere av deltakerne med at de opplevde aktivitetsglede på kroppen i løpet av helgen. De fleste av deltakerne fortalte at de hadde opplevd mestring og glede ved å prøve en ny aktivitet. De hadde derfor ikke opplevd idrettsglede, da de opplevde vannaktiviteten som lavterskel, morsom og at de ikke tenkte på prestasjoner. Deltakerne konkluderte også med at aktivitetsglede vs. idrettsglede i større grad oppleves som mer inkluderende for alle medlemmer, men også at aktivitetsglede passet deltakerne best hjemme i sine egne klubber.