Trygge utøvere.png

Trygge utøvere - ny nettressurs

Vestland idrettskrets, i samarbeid med blant annet Idrettscampus Bergen har lansert en ny nettressurs for de som jobber med barn og ungdom.

Fysisk aktivitet er ikke bare bra for helsa, det er også en fantastisk arena for bevegelsesglede, mestring og sosial tilhørighet. Dessverre har det vist seg at særlig barn og unge med synlige eller usynlige behov står i fare for å falle ut av idrett og annen frivillig aktivitet. Disse barna og ungdommene trenger gjerne en eller annen form for tilrettelegging for at de skal trives i fysisk aktivitet, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan en skal tilrettelegge for dem.

Idrettscampus Bergen (ICB), som Vestland idrettskrets er en del av, har tatt utfordringen, og gjennom møteplassen "Knutepunktet" er prosjektet "Trygge utøvere" etablert.

Nettressurs

Forrige uke ble nettressursen www.tryggeutovere.no lansert. Her kan trenere og aktivitetsledere i idretten finne konkrete tips og råd til hvordan en i treningshverdagen kan møte utøvere med blant annet konsentrasjonsvansker, rus- eller angstproblematikk og spiseforstyrrelser.

Gå inn på tryggeutovere.no og sjekk ut selv! Gode tips og råd for alle i norsk idrett.

For å lese saken som Vestland idrettskrets skrev om nettsiden, trykk her.