Utligne anleggsforskjellene – styrk finansieringen gjennom et regionalt fond

Data fra Oslo economics viser at anleggsdekningen har blitt ulik over tid. Et tydelig resultat fra analysen er at det er tettbebodde fylker som har lavest anleggsdekning. Dagens ordning ser ikke ut til å klare å utligne nasjonale forskjeller. Innretningen og fordelingsprinsipper i den nasjonale fordelingen bør forandres, slik at fylker får en egen andel fra spillemidlene. 
 
Et behovsbasert anleggsløft i områder med liten tilgang på idrettsanlegg, vil skape en mer lik tilgang til anlegg. Viken idrettskrets mener derfor at fylkeskommuner må en større rolle i regional anleggsutvikling. En forutsetning er at fylkeskommunen etablere et regionalt fond for delfinansiering av spesielt viktige anlegg. 

Viken idrettskrets mener at fylkeskommunen skal etablere et regionalt fond, som et insitament til en mer bærekraftig anleggsutvikling. 

Rapporter og faktagrunnlag