Det må være bedre samhandling i regional og kommunal planlegging

Idrettskretsen må ha en koordinerende funksjon for å kunne samordne behovene fra idrettslag, idrettsråd og særidretter. En forutsetning for at Vikenidretten skal få frem sine behov er tidlig involvering med fylkeskommunen. En slik forankring vil løfte frem felles utfordringer, og dermed ha legitimitet for fylkeskommunens virkemiddelbruk. 
 
Det må bli enklere å etablere flere idrettsanlegg. Finansiering av idrettsanlegg innebærer betydelige kostnader for idrettslag. I utgangspunktet er de aller fleste idrettsanlegg en viktig forutsetning for at kommunens befolkning skal ha et fysiske aktivt liv. Hvis kommunene i Viken tilrettelegger for en lånegaranti fra  kommunalbanken og forskutterer spillemidler, skapestørre trygghet for idrettslag som har vilje og kapasitet til å bygge og utvikle egne anlegg for kommunens befolkning. Videre er det viktig at kommunene har egne investeringstilskudd, i tillegg til spillemiddeltilskuddet og idrettslagets egenkapital. 
 
I Viken ønsker vi at fylkeskommunen skal utarbeide en modell som involverer kommuner og idretten ved bygging av flerbrukshaller i forbindelse med skoleutbygging.