Dette har vi gjort

Her ligger høringssvar, innspill og kronikker fra Viken idrettskrets. 

Høringssvar paraplyorganisasjonen:
Høringsprosess Regional planstrategi 2020-2024.
(Viken fylkeskommune, september)

Høringssvar:
Tilbakemelding høring regional planstrategi 2020-2024.
(Viken fylkeskommune, september)

Høringssvar:
Spillemiddelsøknaden 2021 - Høringssvar fra Viken idrettskrets.
(Idrettsforbundet, september)

Innspill fra paraplyorganisasjonene:  
Viken fylkeskommunes budsjett for 2021.
(Viken fylkeskommune, juni)

Innspill paraplyorganisasjonene:
Regional frivillighet i Viken - Frivillighetsåret-2022. 
(Viken fylkeskommune, november)

Innspill paraplyorganisasjonene:
Brev fra paraplyorganisasjonen om samarbeide mellom frivilligheten og fylkeskommunen.
(Viken fylkeskommune, april)

Innspill:
Idrettens kommentarer til Viken fylkeskommunens budsjett.
(Viken fylkeskommune, november)

Innspill:
Idrettsforbundets innspill til revidert nasjonalbudsjett
(Stortingsbenkene, mai)

 
Innspill: 
Presseskriv fra idrettskretsene om stimuleringsordningen
(Kulturdepartementet, april 2021)

Kronikk: Idretten - en trygg arena for alle

Kronikk: Sammen bærer vi selv de tyngste bører

Kronikk: Ikke snuble på mållinja Raja! 

Kronikk: Idrettskretsene er ikke vaksinerte mot endring - tvert imot 
Mai 2021

Styreseminar med flere stortingspolitikere:Idretten - den aller viktigste ikke-lovpålagte oppgaven for en stortingspolitiker? 
Juni 2021