Langtidsplan 2022-2024

Viken idrettskrets langtidsplan ligger her: 
Langtidsplan VIK 2020-2024

Strategidokumentene til Norges idrettsforbund som heter Idretten vil og Idretten skal finnes her