Lov for VIK

LOV FOR VIKEN IDRETTSKRETS

Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.
Sist endret på Viken idrettskrets' kretsting 24.10.2020.

Ny lov for Viken idrettskrets