forsidebilde_slegge.jpg

Kriseplan for idrettslag og idrettsråd - en veileder

Det lønner seg alltid å ha en beredskapsplan når krisen er ute. Viken idrettskrets har laget en veileder for idrettslag og idrettsråd i forbindelse med korona situasjonen.

Det lønner seg alltid å ha en beredskapsplan når krisen er ute. Viken idrettskrets har laget en veileder for idrettslag og idrettsråd i forbindelse med korona situasjonen. Veilederen inneholder henvisninger til juridiske og økonomiske konsekvenser (korona-sidene til NIF), kontakt informasjon for arbeidsrettslige konsekvenser og mye annet.

Vi presiserer at dette er en veileder og at lokale idrettslag- og idrettsråds spesifikke spørsmål må tas hensyn til. Vi vil oppdatere ved behov.


Hva er målet? 
Hovedmålsettingen med krisehåndtering er å: 

 • Begrense skadeomfanget 
 • Komme tilbake til normal drift så raskt som mulig 
 • Hindre langtidsvirkninger 
 • Opprettholde tilliten i idrettsorganisasjonen/samfunnet 

 I en beredskapssituasjon er prioriteringene i denne rekkefølge: 

 • Redde liv og beskytte menneskers helse 
 • Minimere virkningen for idrettsorganisasjonen 
 • Beskytte idrettslagets/-rådets omdømme 

 Hva er viktig i forhold til drift? 

 • at tiltak fra Helsedirektoratet blir implementert og etterfulgt 
 • at våre idrettslaget/idrettsrådet har et fullt forsvarlig og godt arbeidsmiljø 
 • at virksomheten opprettholdes i størst mulig grad 
 • kommunikasjon med overordna organisasjonsledd og idretten 
 • kommunikasjon internt 

Hvem er stedfortredere for hvem? 

StyrelederNestleder 
Daglig leder: Styret ved styreleder

Tiltak som gjelder Koronasituasjonen (klikkbare linker) 

Har idrettslag eller idrettsråd i Viken generelle spørsmål om arbeidsrettslige konsekvenser?   

Ta kontakt med: 
Kathinka Mohn 
Organisasjonssjef Viken idrettskrets 
E-post: kathinka.mohn@idrettsforbundet.no 
Mobil: 95 16 66 08 

Hvordan løses oppgavene? 

 • Digitale møter 
 • Følge opp tiltak og oppdatering av risikovurdering 

Råd til eventuelle ansatte 

 • Hent det du trenger av utstyr fra kontoret 
 • Finn noen faste digitale møtepunkter 
 • Se på møtefrekvenser, unngå lange videomøter 
 • Følg vanlige rutiner: frokost og lunsj til vanlig tid, og start/avslutte arbeidsdagen til vanlig tid 
 • Følg med på de som har krevende tid med små barn hjemme
 • Gi beskjed om at det ikke forventes svar på e-post på kveldstid dersom det ikke er hastesaker 

 Oppfølging av eventuelle ansatte 

 • Samtaler 
 • Oppfølging av syke – normal oppfølging 
 • Nasjonalt lønnsoppgjør: endringer? 
 • Ferie: endringer?