Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Enerettsmodellen består

Bandy1.jpg

Regjeringen la i dag fram den lenge varslede stortingsmeldingen om spill. Det er en god melding for norsk idrett. Den slår fast at enerettsmodellen er den beste måten å drive ansvarlig spillvirksomhet på.

 

Dette synet er helt i tråd med det Norges idrettsforbund har forfektet og jobbet for i flere år. Hensynet til ansvarlighet og de spillavhengige har veid tungt, sammen med at modellen gir stabile og forutsigbare inntekter til hele frivilligheten.

En god dag for frivilligheten og norsk idrett
– Dette er en meget god dag for norsk idrett, for hele frivilligheten og egentlig for hele samfunnet, sier idrettspresident Tom Tvedt. – Vi kan slå fast at her har fornuften seiret, ansvarligheten vunnet og idrett og frivillighet er kommet styrket ut. Jeg mener virkelig det er all mulig grunn til å takke regjeringen for solid, faktabasert arbeid og en meget ryddig konklusjon, sier Tvedt. 

Stortingsmeldingen om spill
Spillmeldingen gir et godt faktagrunnlag for pengespill i Norge. Den gir et historisk bakteppe, peker på utviklingstrekk og utfordringer i fremtiden. Meldingen slår fast at dersom Norge skal klare å opprettholde en robust pengespillpolitikk i fremtiden, må dagens regulerte marked evne å kanalisere spillere bort fra de uregulerte spillaktørene over på spill som ligger innenfor enerettsmodellen. Regjeringen fastslår derfor at det er viktig å beskytte dagens lovlige aktører og ønsker å lage én felles lov for pengespill, totalisatorspill og lotterier – noe som etter idrettens syn, vil styrke eneretten.

Regjeringen vil også styrke kontrollmekanismene hos Lotteritilsynet, styrke betalingsformidlingsforbudet og utrede mulighetene for å kunne stanse eller begrense reklame for spill fra utlandet. Det er svært bra.

Spillmeldingen foreslår også å øke prosentsatsen for Grasrotandelen fra fem til syv prosent av omsetningen. Det gir økte, ubyråkratiske inntekter direkte til idrettslagene.
– Meldingen er et godt grunnlag for en fremtid med enerettsmodell, sier Tom Tvedt. – Selv om meldingen i seg selv naturligvis er overordnet og retningsgivende, tror vi det ligger mange gode føringer for fremtidige tydelige grep for å sikre at idretten kan forbli ansvarlige mottakere av etisk ansvarlige spill, og at våre fremtidige inntekter fra overskuddet til Norsk Tipping forblir forutsigbare og gode.

Nye lotterier
– Meldingen drøfter ikke konsekvensene i dybden av at det er gitt tillatelse til fem nye lotterier med en samlet omsetning på 1,5 milliarder kroner. Dette må vi følge nøye med på. Vi vil fortsatt være aktive medspillere i arbeidet med å bevare enerettsmodellen og konstruktivt kritiske til alt som kan utfordre den. Vi forventer ikke at de uregulerte pengespillaktørene vil sitte helt stille, og vil være tydelige i vårt arbeid med å bekjempe alle initiativ som undergraver regjeringens intensjon med spillpolitikk, slik den fremkommer i denne meldingen, avslutter idrettspresident Tom Tvedt.

Se Regjeringen.no: Stortingsmeldingen om spill