Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vi fremmer ungt engasjement og etablerer et ungdomsutvalg!

Benjamin Hebnes_lite.jpg

Det må være en sammenheng mellom etterspørsel og det som tilbys. Derfor tror AIK at de unge må involveres i enda større grad, slik at de kan være med i utviklingen av både nåtidens og fremtidens idrett.

 

Ved å skolere ungdom i demokratisk arbeid, skape møteplasser og arenaer der de kan utøve sitt lederskap og bli hørt, kan vi ivareta de unges engasjement. Ungdom må få bestemme og ha en reell innflytelse og påvirkning på sin idrettshverdag. De må få tilført kompetanse i kombinasjon med relevant praksis, og da må det legges til rette for at dette skal skje. 

AIK har siden starten av 2000-tallet hatt ulike prosjekter og tiltak på ungdom og idrett, hvor fellesnevneren har vært en satsning på ungt lederskap gjerne i kombinasjon med å lede aktivitet. Tiltakene i denne strategien er basert på erfaringene ved AIKs tidligere arbeid på området og med en forventning om å lykkes i enda større grad og på en «enklere» og mer effektiv måte.

For å fremme unges engasjement i idretten må vi utfordre den tradisjonelle måten vi er organisert på. Dette skal gjøres ved å øke ungdoms deltakelse og innflytelse i kretsen. Samspillet mellom unge og voksne ledere i idretten tror vi er nøkkelen til suksess.

Derfor vedtok styret tidligere i år at det skal etableres et ungdomsutvalg. Utvalget skal følge opp kretsens arbeid på ungdom i henhold til AIKs strategi «ungdom og idrett 2017-2020» og være synlige representanter og rollemodeller for unge ledere i akershusidretten.

Ungdomsutvalgets medlemmer ble oppnevnt av kretsstyret 5.12.2017. Utvalget består av 8 medlemmer i alderen 15 til 26 år. Utvalgets medlemmer ble valgt for 1,5 år. Vanligvis vil denne perioden være på 1 år og følge skoleåret. Men siden vi starter midt i ett skoleår så forlenges perioden med ett halvt år.
Leder for utvalget velges av utvalget selv når de starter opp i januar.

Du kan lese mer om medlemmene her.