Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Valgbarhet og stemmerett

ikon lov.png

Når idrettslaget skal avholde årsmøte er det viktig at dere har kontroll på hvem som har rett til å delta på møtet, hvem som har stemmerett, og hvem som faktisk er valgbare.

 

Møterett
Alle idrettslagets medlemmer kan møte på årsmøtet. Barn og ungdom under 15 år, ny-innmeldte medlemmer (som har vært medlem under én måned) og medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har både møterett og forslagsrett – selv om de ikke har stemmerett.

Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Det å ha oppfylt medlemsforpliktelsene innebærer bl.a. å ha betalt medlemskontingent og treningsavgift. Om fristen for betaling enda ikke er utløpt, har medlemmet selvsagt likevel fulle rettigheter. Det er først når medlemmet unnlater å betale krav fra idrettslaget, at medlemmet ikke lenger er valgbar eller har stemmerett.

Et medlem som er arbeidstaker eller oppdragstaker i et idrettslag har ikke stemmerett og er heller ikke valgbar.

Arbeidstakere som likevel er valgbare
Selv om en person er arbeidstaker kan det være at vedkommende likevel er valgbar fordi bestemmelsen ikke kommer til anvendelse. Dette gjelder i tre tilfeller, og innebærer at disse personene ikke behøver å søke om dispensasjon til tross for at de er arbeidstakere:

  1. Personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken og som ikke har dette som hovedgeskjeft. Eksempelvis kan dette være personer som studerer eller har fulltidsjobb ved siden av trenerjobben. Dette unntaket fremgår av bestemmelsens forarbeider.
  2. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
  3. Ansattrepresentant

Det er organisasjonsleddet selv som må vurdere om den aktuelle personen er valgbar eller ikke. Dersom organisasjonsleddet konkluderer med at vedkommende ikke er valgbar, må det vurderes om det skal søkes om dispensasjon. Dispensasjon kan bare gis dersom det foreligger særlige forhold. Dispensasjonssøknader sendes til idrettskretsen.

Foreldre
Foreldre som ikke selv er medlem, har verken møterett eller stemmerett. Og er følgelig heller ikke valgbare. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon av og for medlemmene. Det er imidlertid ønskelig at foreldrene engasjerer seg i barnas fritid og at også de melder seg inn i idrettslaget, slik at de kan være med å påvirke idrettslagets retning. Idrettskretsen anbefaler derfor at idrettslagene opererer med en lav kontingent, sånn at flest mulig velger å bli medlem. Trenger idrettslaget penger for å drive aktiviteten, kan dette finansieres gjennom treningsavgiften.