Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utlysning av tilskudd til Fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 2019

BUFDIR.png

Søk på tilskuddsordningen innen 22.11.2018.

 

Tilskuddsregelverket for 2019 er nå godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet. Regelverket trer i kraft umiddelbart og vil gjelde for søknad om tilskudd til tiltak i 2019. Det er flere forandringer fra regelverket 2018, og Bufdir minner om at søker er pliktig til å sette seg inn i regelverket for ordningen, og at søker selv har ansvar for å fylle ut søknaden fullstendig (én søknad pr tiltak) innen søknadsfristen den 22.11.2018.

Utlysningen i sin helhet samt regelverket for ordningen finner man på Bufdirs nettsider. Der ligger også lenke til søknadsportalen, mer utfyllende informasjon om hva søknaden skal inneholde, og tips til hvordan skrive en god søknad. Ta gjerne kontakt med Bufdir dersom dere trenger veiledning i forbindelse med søknaden.