Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tips til hvordan skape aktivitet for flyktninger - vi har kr. 100 000,- i tilskudd

Flyktninger_nyhetssak_612x345.jpg

Idretten er et bindeledd mellom mennesker. Når vi snakker forskjellige språk kan idretten være en måte å kommunisere på. Idretten er derfor en viktig del av integreringsarbeidet. Å tilby idrettsaktivitet er idrettens måte å ønske velkommen til Norge på.

 

Hva kan idretten gjøre?
Mange flyktninger har et sterkt ønske om å være i aktivitet. Hvis idrettslaget skal tilby aktiviteter bør dette forankres i hovedstyret. Det kan komme spørsmål fra medlemmer om hvorfor idrettslaget gjør dette, og da er det bra å ha en lik holdning til det som kommuniseres ut. 

Hvilke idretter er mest populære?
De internasjonalt store idrettene er de som naturlig nok er mest populære. Spesielt fotball og volleyball, ifølge Hanne Skoe og Kathrine Flåte fra Senter for flyktningkompetanse og integrering i Oslo. I tillegg er cricket, bordtennis og svømming idretter som er enkle å komme i gang med. Hvis man skal tilby svømming for kvinner er det lurt å tenke på at man da har kvinnelige badevakter/svømmetrenere.

Hva gjør de idrettslag som lykkes?
I Oslo har blant andre Skeid og Kjelsås startet opp med aktiviteter. Skeid tilbyr fotball og i Kjelsås tilbyr de nå flere idretter, men det hele startet med håndball. Aktivitetene gjennomføres på dagtid eller utpå kvelden når det er ledig halltid / kapasitet i anlegget. Mysen IF fra Østfold er et idrettslag som også trekkes frem som et godt eksempel. Les mer her.    
   
Men vi snakker jo ikke deres språk!
Det finnes alltid noen blant flyktningene som kan engelsk tilstrekkelig slik at disse kan fungere som tolk. I tillegg kjenner de ofte til idretten. Målet er å få folk i aktivitet, og heller legge mindre vekt på instruksjon som krever bedre språkkunnskaper. 

Ikke glem dugnaden.
Det er mange enslige mindreårige flyktninger som kommer. Ofte gutter/menn. De er ivrige i å skaffe seg informasjon og disse kan være en ressurs! Å invitere dem til dugnader er også en fin måte å inkludere og integrere de på. Da får de også føle at de yter noe tilbake. 

Hvor er transittmottakene?
I Akershus finnes det fire asyl- eller transittmottak. Det er to i Asker, ett i Ås og ett i Skedsmo. Se link her for adresse og kontaktinformasjon. 

Finnes det økonomisk støtte?
Akershus idrettskrets har satt av 100 000 kroner som skal tildeles tiltak overfor flyktninger. Søknadsskjema finner dere her
Søknadsfrist 1. desember 2015.

«Sport is an amazing way to break down barriers and build bridges between communities. It gives young people a sense og self worth and focus and lets them set aside cultural differences in a constructive -non violent way» - UN High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres