Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

1. million kroner til idrettslag i Akershus

10 prosjekter i Akershus har i 2015 mottatt støtte gjennom tilskuddsordningen ”Inkludering i idrettslag”. 8 av prosjektene drives av idrettslag. To av prosjektene drives av idrettsrådet i kommunen, og omfatter/involverer 42 idrettslag. Alle midler for 2015 er nå fordelt, men det vil bli mulig å søke også til neste år.

 

Skal norsk idrett kunne nærme seg sin visjon om «idrettsglede for alle», er det enkelte målgrupper som trenger særlig oppfølging. Kulturdepartementet har derfor en tilskuddsordning (Inkludering i idrettslag) som har som mål å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Undersøkelser viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlem av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen.

AIK ønsker gjennom tilskuddsordningen å stimulere idrettslag til å sette i gang tiltak rettet mot barn og ungdom med innvandrerbakgrunn- med særlig vekt på jenter, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

25.april 2015 arrangerer AIK, i samarbeid med Oslo idrettskrets, en samling for alle tilskuddsmottakerne. Målet med samlingen er å få til en tett dialog med hvert delprosjekt, nå ut med aktuell informasjon og ikke minst at delprosjektene skal kunne lære av hverandre.

Ullensaker idrettsråd
Barne- og ungdomstiltaket til Ullensaker idrettsråd er ett av delprosjektene som mottar støtte i fra AIK. De har siden 4.januar 2004 hatt som mål å bidra med inkludering i idrettslag, spesielt for barn og unge som trenger litt ekstra. Her følger en liste over noen av tiltakene som ble gjennomført i Ullensaker i 2014:

  • Svømmekurs for innvandrerjenter
  • Fargerik fotball
  • Kjetil og Kjartans anti- mobbeshow
  • Fadderordningen (124 kandidater i 2014)
  • Vinterferieaktiviteter     
  • Høstferieaktiviteter    

Barne- og ungdommstiltaket tilbyr "aktivitet" 365 dager i året, og omlag 250 frivillige ressurspersoner er involvert i prosjektet.

Les mer om inkludering i idrettslag her