Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si ja til klubbesøk!

Nyetssak, styrearbeid 612 x 345.jpg

Klubbutvikling handler om å skape utvikling hos idrettslaget. Som et ledd i dette arbeidet, ønsker Akershus Idrettskrets å tilby klubbesøk til alle fleridrettslag. Vi ønsker å bidra til at idrettslaget ditt får en «enklere idrettshverdag!».

 

På et klubbesøk får idrettslaget besøk av en veileder fra idrettskretsen. Veilederen informerer om hva idrettskretsen kan tilby og dere som klubb får mulighet til å stille spørsmål. Dette gjør det enklere for idrettslaget å holde seg oppdatert og samtidig være nysgjerrig i forhold til om noe kan gjøres på en annen måte. Klubbesøket kan blant annet bidra til å bevisstgjøre behov for egen utvikling, hvor man kanskje finner ut at man må utvikle seg fra dagens situasjon til en ny og fremtidig situasjon. Det kan for eksempel være behov for at idrettslagets styremedlemmer orienterer seg om styrets ansvar og plikter. En av deltakerne på klubbesøk i Friskis & Svettis Oppegård kunne fortelle følgende
- «Fint med en utenforstående part som kunne holde i tråden og samtidig hjelpe oss med mye konstruktivt på et møte».


I etterkant av klubbesøket kan veileder og klubb komme frem til en videre arbeidsprosess, hvor resultatet kan bli en utvikling av klubben. I den forbindelse vil det være nødvendig å se idrettslaget i en større sammenheng, for å oppnå nettopp utvikling. En arbeidsprosess kan for eksempel være utarbeiding av virksomhetsplan. En slik plan sier noe om hvilken retning klubben ønsker å gå de neste årene og vil på den måten kunne besvare viktige spørsmål som hvor, hvorfor og hvordan.

Virksomhetsplan vil være nyttig i mange sider av arbeidet i idrettslaget. En slik plan gjør det mulig å vise hvilken vei man går, som gir mulighet for en felles presentasjon av idrettslaget. Dette vil igjen kunne rekruttere nye medlemmer, som vil være med på skape mye god aktivitet og stor idrettsglede i klubben.