Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rekordtildeling av spillemidler i 2018

Idrettsanlegg, fotball.jpg

Ved årets fordeling av spillemidler ble det fordelt 1429,7 mill. til bygging av idrettsanlegg, og av dette fikk Akershus hele 134 mill. Dette er en økning på 6,7 mill. fra forrige år og i prosent av totalen får Akershus ca. 9,4%. Gjennomsnittlig ventetid på å få utbetalt spillemidler er nå 2,5 år.

 

Region Søknad
Spillemidler
Antall 
søknader
Nedre 157 759 000 91
Vest 126 549 000 75
Øvre 92 655 000 50
Follo 82 920 000 49
Totalt 459 883 000 265

Nedre Romerike har nå blitt regionen i Akershus som klart søker om mest spillemidler, se oversikt per region. Utbyggingen av idrettsanlegg er gledelig stor hos de aller fleste av våre kommuner, og det er helt nødvendig på grunn av stor befolkningsvekst. Spesielt ser vi en stor vekst innenfor bygging av idretts- og svømmehaller.

Tilskuddsposten Lokale Aktivitetsmidler (LAM) til lag og foreninger, ble ved årets fordeling økt med 30 mill. til 367 mill. I gjennomsnitt vil hvert idrettslag få en økning i sitt LAM-tilskudd med ca. 9%.

Les mer om fordelingen her