Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økt samhold med "Teambuilding-kveld"

Teambuilding

De unge lederne Marie (17) og Martin (15) fra Bærum kampsport ønsket å styrke samholdet i klubben. Under Lederkurs for ungdom lagde de en handlingsplan med dette som målsetning. Planen ble til virkelighet da de fikk midler fra AIK.

 

Fakta om prosjektet:

Hva: Arrangerte en "teambuilding-kveld" med overnatting
Hvem: Klubbens medlemmer mellom 8-13 år
Hvorfor: Styrke samholdet mellom klubbens medlemmer

Beskriv hva har dere gjort og for hvem?

Vi ønsket å styrke samholdet mellom klubbens medlemmer, og arrangerte derfor en "Teambuilding-kveld" med overnatting for de mellom 8-13 år. Det var 20 stk som meldte seg på arrangementet, og vi hadde mange ulike aktiviteter og konkurranser den kvelden. Vi viste også film, og serverte mat og drikke.  

Hva har pengene fra AIK betydd for tiltaket/prosjektet?

Pengene fra AIK gjorde at vi kunne arrangere prosjektet uten å ta betalt fra medlemmene.

Hva har vært spesielt utfordrende ved oppstart/gjennomføring av tiltaket/prosjektet?

Det var litt utfordrende å få rask tilbakemelding fra de inviterte innen gitt tidsfrist. Vi måtte sende ut flere påminnelser, og vi måtte "purre" på tilbakemelding av spørreundersøkelse som ble sendt ut i etterkant av arrangementet.

Suksesskriterier – Hva må til for å oppnå suksess?

Det var viktig med god planlegging, ha kontroll og tett oppfølging av arrangementet. Det var også nødvendig at klubbens styre hadde en positiv innstilling og ville hjelpe, slik at de var våre støttespillere. Vi så også at det var viktig å gi god informasjon til medlemmer og deres foreldre/foresatte, både i forkant og etterkant av arrangementet.

Hvordan synes dere det var å ha ansvaret for et slikt arrangement?

Jeg syntes det var gøy og lærerikt, da jeg ikke har gjort lignende før. Samtidig var det krevende da det var full aktivitet fra fredag kl. 19 til lørdag kl. 11, sier Marie.

Det var veldig gøy men litt uvant å skulle ha ansvar for 20 barn, bekrefter Martin, Det var hyggelig å se at barna koste seg og kom med positive tilbakemeldinger.

Fikk dere bruk for det dere lærte på Lederkurs for ungdom?

På Lederkurs for ungdom lærte vi blant annet om planlegging, hvordan motivere og kommunisere, samt det å være et godt forbilde. Alt dette var ting som vi fikk bruk for i ledelse og gjennomføringen av arrangementet, sier de to unge lederne.

Få midler dere også!

I forbindelse med at idrettslaget har hatt deltakere på Lederkurs for ungdom i regi Akershus idrettskrets, så gis det en mulighet til å søke om midler til tiltak som involverer de unge lederne. Søknadsfrist er 31. mai. Les mer om ordningen her.