Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Noen stjeler i fra idrettslaget!

Penger_nyhetssak_612x345.jpg

Det er dessverre sånn at det i enkelte idrettslag begås økonomiske misligheter.

 

Når et idrettslag avdekker at noen forsyner seg av fellesskapets penger, blir de ofte usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen på en best mulig måte. Det dukker opp en rekke spørsmål:

  • Er vi sikre på at det er begått økonomiske misligheter, eller dreier det seg kun om en mistanke?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre ytterligere misligheter eller underslag?
  • Hvordan forholder vi oss til, og ivaretar, den mistenkte?
  • Bør vi inngå en avtale om tilbakebetaling, eller bør vi rett og slett anmelde vedkommende til politiet?
  • Hvordan forholder styret seg til saken når det er leder som er den mistenkte?

Spørsmålene er mange, og for et styre som mest sannsynligvis opplever dette for første gang, er ikke dette er enkel situasjon å håndtere. Det som imidlertid er bra er at det er hjelp å få. Akershus idrettskrets har kompetanse til å veilede idrettslag gjennom prosessen når det er mistanke om økonomiske misligheter. Norges idrettsforbund har utarbeidet en veileder, som skal sette alle idrettskretser i stand til å hjelpe idrettslag med denne type saker.

Ta kontakt med Akershus idrettskrets hvis dere trenger råd og veiledning!

Av erfaring ser vi at økonomiske misligheter sjelden skjer i idrettslag som er godt organisert, og som har et oppegående og skolert styre. AIK anbefaler derfor alle styrer i et idrettslag å gå kurset «Klubbens styrearbeid i praksis». Kurset gir en fin innføring i lover og regler, og vil gi deltakerne en bedre forståelse av idrettens organisering. Første anledning til å ta dette kurset er 19.november på Norges idrettshøgskole, ifm. Den Store Kurshelgen. Les mer og meld deg på!