Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mva-kompensasjon for idrettslag

penger_betaling__68716116x91.jpg

I desember utbetales mva-kompensasjon til alle som har søkt, og som har kunnet dokumentere sin søknad ved kontroll.

 

Akershus idrettskrets gjennomfører nå en stikkprøvekontroll av et utvalg søkere. Vi ser at det som ofte mangler er en komplett dokumentasjon av regnskapet. Dette bør idrettslagene særlig være obs på:

  • Regnskapet skal revideres før årsmøtets behandling, og revisjonsrapporten må signeres. For idrettslag med omsetning under 5 millioner er det nok med to valgte revisorer.
  • Balansen skal være signert av hele styret før årsmøtet behandler regnskapet.
  • Protokoll fra årsmøtet skal signeres av to personer som er valgt på årsmøtet.
  • NIF har mange gode maler for hvordan regnskapet skal settes opp og for revisjonsberetning etc. Se idrettsforbundet.no – velg Klubbguiden i menyen og deretter økonomi.

I fjor var det 475 idrettslag som søkte om mva-kompensasjon i Akershus, og tildelingen i vårt fylke ble kr 48 814 218,-  Alle idrettslag kan søke, og for de som har under 5 millioner i omsetning er prosedyren svært enkel. De skal kun rapportere inn totale driftskostnader. Søk neste år! Frist for søknad er 15.8.