Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Minstesats kr. 100,- innføres for medlemskontingent i idrettslag

Styreklubba_nyhetssak_612x345.jpg

På Idrettstinget 2015 ble det enstemmig vedtatt at medlemskontingenten i idrettslag skal settes til minst kr. 100,-.

 

Dette fremkommer i den nye lovnormen for idrettslag som nylig er vedtatt i Idrettsstyret. Lovnormen gjelder for alle idrettslag, og den vil bli tilgjengelig på idrett.no i løpet av medio november 2015. Lovendringer som følger av endringer i NIFs lov trer i kraft umiddelbart. Se for øvrig egen sak om årsmøtet.

Begrunnelsen for vedtaket om minstesats følger i utdrag fra forarbeidene nedenfor.
«Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. For at denne avtalen skal ha en realitet, er det vanskelig å argumentere for at kontingenten kan være kr 0,-. Ved kr 0,- i kontingent, utløses ikke strykning ved manglende betaling, og man får ingen «renovasjon» av medlemslisten. Idrettslag som opererer med gratis medlemskap eller svært lave kontingenter, kan indikere at det ikke er en realitet i medlemskapet, og at idrettslagets medlemstall ikke er riktig.

Idrettsstyret anser at kr 100,- i dag er et naturlig beløp. Dette beløpet er såpass lavt at medlemskap under dette nivået vanskelig kan anses som reelle medlemskap. En rekke idrettslag opererer med ulike rabattordninger for medlemskap, men det er ikke trolig at disse ligger under kr 100,- per medlem. Minstesatsen gjelder for øvrig kun for betalende medlemmer og er ikke til hinder for æresmedlemskap.»

Fullstendig bakgrunn for saken finnes i saksdokumentene til Idrettstinget.
Les mer her.    
Se lovendringsforslag nr. 3 og nr. 73.