Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Husk rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2017

Heading_Idrettskonferansen_2017.jpg

 

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.16 til NIF innen 30.04.17. Nytt i årets løsning for samordnet søknad og rapportering er at idrettslagene med brutto driftskostnader over 5 millioner kroner også vil ha mulighet til å kunne søke om momskompensasjon på vare – og tjenester gjennom KlubbAdmin.
Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2017 og alle idrettslag vil få en egen e-post om dette når denne er åpnet. Samordnet søknad og rapportering vil gjennomføres på samme måte som i 2016, men det er blitt gjort noen forbedringer og ny funksjonalitet er lagt til.

Alle idrettslag må benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette være seg KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må man logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer via www.ka.nif.no.