Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lederkurs for ungdom og tre tips på veien..

Lederkurs for ungdom, 612x345.jpg

Den 13. - 15. april er det nok en gang duket for Lederkurs for ungdom. Kurset er for engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år.

 

I løpet av en spennende og innholdsrik helg vil deltakerne få økt kunnskap om ledelse, kommunikasjon, samt forståelse for norsk idrett generelt og hvordan et idrettslag fungerer spesielt. Deltakerne vil utfordres til å utarbeide en handlingsplan, med tiltak de ønsker å gjennomføre i sitt idrettslag. Idrettslag som har deltakere på lederkurset, får også mulighet til å søke om midler til tiltak som involverer disse unge lederne.

AIK tror på tiltak "Av idrettslaget - med og for ungdom".
Vi har lang erfaring med skolering av unge ledere til idrettslagene i Akershus. Gjennom flere prosjekter og tiltak har dette vært et prioritert område over flere år. Vi ser at for å få engasjert ungdom til å bidra i idrettslaget, så fungerer dette ofte best med kombinasjonen kompetanse og involvering. Det er viktig at ungdommene får relevant kompetanse, slik at de står bedre rustet når de skal gjennomføre ting i eget idrettslag.

Samtidig er det svært viktig med involvering og at ungdommene får en reell påvirkning. Idrettslaget må tørre å slippe ungdommene til og gi de ansvar!
Med ansvar fører også et behov for oppfølging.

Våre tre tips er derfor:

  1. Gi kompetanse (som relevante kurs)
  2. Gi ansvar og reell påvirkning
  3. Dediker voksenpersoner i idrettslaget som har ansvar for å følge opp og fungere som en slags mentor for ungdommene

For å komme i gang anbefaler vi å sende deltakere på Lederkurs for ungdom.

Trykk her for å komme direkte til påmeldingsskjemaet. (begrenset antall plasser)
Les mer om kursinnholdet her.

PS: Nå er det også flere muligheter for Akershusungdommen til å markere seg!
AIK fremmer ungt engasjement og har etablert et ungdomsutvalg.