Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LAM tildelingen 2015

_MG_6634.jpg

Årets samlede beløp for lokale aktivitetsmidler (LAM) er på ca. 295 mill. kroner. Tilskuddet skal gå til lokale lag og foreningers arbeid for bar barn (6-12år) og ungdom (13-19 år).

 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltagelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er idrettsrådene som er ansvarlig for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Beløpet hvert idrettsråd skal fordele bestemmes av antall innbyggere mellom 6-19 år i kommunen. Se her for fordeling per kommune.

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementenes retningslinjer og ivareta lokale behov. Retningslinjene er som følger:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.
d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Når idrettsrådene har foretatt sine fordelinger meldes dette inn til NIF, og utbetaling av midlene skjer direkte til lagene. Frist for å ha meldt inn at fordelingen er gjennomført er 4.12.2015.

Akershus idrettskrets har vedtatt å gi en støtte på 5000,- kroner til de idrettsrådene som gjennomfører en rask tildeling av LAM- midlene, det vil si før 1. september.

Brevet fra Kulturdepartementet kan leses i sin helhet her