Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag i hele Akershus

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Alle idrettslag i Akershus har nå anledning til å søke om støtte fra ordningen «Inkludering i idrettslag».

 

Inkludering i idrettslag har som overordnet mål å bidra til økt deltakelse av nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn, og det er særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. Videre kan tilskuddet benyttes til tiltak rettet mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Det er to målgrupper i tiltaket:

  1. Idrettsråd på vegne av idrettslag i fra Skedsmo, Lørenskog, Aurskog-Høland og Hurdal kan søke støtte til idrettslag som har aktivitet for “Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt”.
  2. Alle idrettslag i Akershus kan støtte til aktivitet for å øke deltakelse bland innvandrer. Spesielt jenter og foreldre/foresatte med innvandrerbakgrunn.

Søknadsskjema

Søknadsfrist søknadsrunde 2 er 20. august. Tildeling skjer ved styremøte 5. September

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF).

Prinsipper for tildeling i Akershus

  • Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra Idrettsforbundet.
  • Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus.
  • AIK skiller på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.
  • For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd.
  • Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag.
  • Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse.
  • Tilskuddsmottkere som mottar over 25.000 kroner skal følges opp via samtaler mellom AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere å få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger.
  • Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på årlig konferanse.

Les mer om Inkludering i idrettslag på Idrettsforbundets nettsider.

Spørsmål om ordningen besvares av Johan Conradson