Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettspolitisk konferanse, 16.04.2015

Idrettspolitisk konferanse, nyhetsbilde, 612x433.png

Annethvert år inviterer Akershus idrettskrets sammen med fylkeskommunen til en idrettspolitisk konferanse. I år var temaet folkehelse og idrettsanlegg, og målgruppen var kommunepolitikere og idrettsrådene. Det var 75 deltakere, og omlag 40 av disse var politikere.

 

Ønske om å skape samarbeid og samhandling om idretten.

Idrettskretsleder Sven E. Maamoen poengterte i sin innledning at ønsket fra idretten var å skape samarbeid og samhandling om idretten. Fylkesordfører Anette Solli var enig og i sin innledning sa hun:

”Som politkere bør vi ha som mål at alle inngyggerene i Akershus skal ha mulighet til deltagelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det skal vi stimulere til gjennom tilrettelegging av infrastruktur, støtte til aktivitetsfremmende tiltak og en styrking av rammebetingelser for frivillige organisasjoner”

Mange som tok ordet

Det var totalt syv innledere til de to paneldebattene, og selv om de kom fra ulike partier og fra idretten, var alle enige om at det ikke må bli et politisk spill om idretten. Skal innbyggerne få bedre folkehelse må alle spille på lag med hverandre. Det er flere kommuner som allerede kan vise til vellykkede samarbeid.

Anleggsdebatten

Eva Gullichsen Ullensaker Ap var en av innlederne og påpekte at selv om det er vanskelig å prioritere anleggsutbygging når det ikke er en lovpålagt oppgave, men hennes konklusjon er likevel at man måutvikle flere anlegg. Det samme mente ordfører i Vestby; John Arthur Ødbergh (H) som mente at idretten ikke er partipolitikk, men samfunnsplanlegging.

Idrettspolitiske talspersoner viser seg å være nyttig i anleggsutviklingen

Det var flere av politikeren som var tilstede på konferansen som har blitt oppnevnt til idrettspolitiske talspersoner. Blant dem som nevnte dette spesifikt var Stein Erik Halck (H) og Arild Nyheim (H), for respektive Frogn og Nes. I disse to kommunene har dette allerede gitt resultater. I Frogn har de nå programfestet at det skal være gratis tilgang påanlegg, og i Nes kommune har de økt drifttilskuddet med 500%.   

Ikke regn på hva idretten koster – regn på hva idretten gir

I paneldebatten om folkehelse innledet varaordfører i Skedsmo Boye Bjerkholt (V), og han oppfordret til å se bredere enn organisert idrett. Nesten halvparten av befolkningen er i dag med i idretten, men han oppfordret til samarbeid for å få med de som ikke i dag er aktive. Leder av Asker idrettsråd Sigurd Øvergaard poengterte at idretten ønsker å få lov å sitte ved bordet når en utvikler planer i kommunen. Han var tydelig på at man må se hva idretten gir, ikke være ensidig opptatt av hva den koster.

Nestleder i Akershus idrettskrets, Nordis Vik Olausseon var siste taler ut i panledebatten om folkehelse og poengterte at folkehelse handler om å se menneskene og deres situasjoner. Det handler ikke kun om å bygge anlegg:

”Vi må ikke glemme at det er mennesker som skal være i anleggene. Vi må være med å skape konsepter som gjør det lystbetont å være aktiv. AIK har gjennom samarbeid med fylkeskommunen og kommunene hatt stor hell med Aktiv på Dagtid og YoyMe. Dette er tiltak vi må fortsette å satse på”.

Oppsummerende fremtidsblikk

Johan Conradson fra idrettskretsen avsluttet konferansen med å gi en oppsummering og et fremtidsblikk: ”Er det tre ord som kan sammenfatte denne konferansen så er det: Investering, samarbeid og fremtid. Se på idretten som en investering, ikke som en kostnad”. Han ga eksempler på at når man planla idrettsanlegg i forbindelse med et nytt boligområde, resulterte det i store sosiale problemer. Disse problemene forsvant igjen når man bygget idrettsanlegg.  Til slutt oppfordret han til samarbeid, for når det flytter fler og fler til Akershus så må det være en felles plan som må inneholde mer enn bare anlegg. Idretten må få være med å skape fremtidsrettede anlegg gjennom inovative konsepter.

Se videointerjuene med Stein Erik Halck (H) fra Frogn og Ole Gunner Drabløs, leder Nittedal idrettsråd:

https://www.youtube.com/watch?v=fsP3jhe362c

https://www.youtube.com/watch?v=MZFtvYekLFo

 

Før konferansen ble det laget to videoer der tre ordførere uttalte seg om hva de tenker om idretten:

https://www.youtube.com/watch?v=60TEPDhon54

https://www.youtube.com/watch?v=Vz-_qiVuCCs