Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan få med innvandrere i idrettslaget

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg
Foto: Haakon Jørgensen

Undersøkelser viser at innvandrere, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Akershus idrettskrets ønsker å bidra til idrettsglede for alle, og vi ser derfor behov for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. AIK har bedt noen utvalgte idrettslag som jobber godt på dette feltet om å melde inn suksesskriterier for å lykkes med inkludering av innvandrere, og her er noen av rådene.

 

Kommunikasjon
Måten man kommuniserer på er viktig. Det kan være vanskelig å nå frem ved hjelp av standard kommunikasjon, som e-post, facebook, nettsider, etc. Oppsøkende virksomhet og direkte kommunikasjon er det som ser ut til å fungere best.  Det er da viktig å ha forståelse for at mennesker har ulik sosial og kulturell bakgrunn, og at de derfor vil oppfatte det som blir kommunisert ulikt. Det blir derfor viktig å tilpasse kommunikasjonen til den man henvender seg til. Ildsjeler som tar direkte kontakt, og som ser den enkelte og dens familie, har vist seg å fungere.

Samarbeid
Samarbeid med kommune, skoler, innvandrerkontor, helsesøster, innvandrerorganisasjoner, etc., kan være avgjørende i rekrutteringsarbeidet.

Ufarliggjøring
Får dere foreldrene «på lag» er dere på god vei til å lykkes. Det er viktig med informasjon om hva idrett er og hvordan idretten fungerer. Dugnad kan være vanskelig og litt skummelt. Vi må klare å «ufarliggjøre» idrettslaget, skape tillitt og interesse for idretten og aktiviteten. Å involvere innvandrerungdom som trener og ledere ser også ut til å ha positiv innvirkning ift. å ufarliggjøre idrettslaget og gjøre idretten til et naturlig valg.

Lavterskeltilbud
Idrettslaget bør tilby aktiviteter som alle kan være med på, uten at det koster for mye. Enkelte idrettslag har en del utstyr som lånes ut, noe som bidrar til at flere kan delta.

Kilde: Disse svarene/rådene kom frem i forbindelse med gruppearbeid på «Inkluderingskonferansen for Oslo og Akershus» 25.april 2015. Alle idrettslagene og idrettsrådene som var til stede, jobber aktivt med å inkludere innvandrere inn i idrettslagene sine. 

Ønsker du mer informasjon om ikludering i idrettslag klikk her