Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har ditt idrettslag gyldige politiattester?

trener1.jpg

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest

 

For å sikre et godt og trygt miljø i idretten kreves det av Norges idrettsforbund (NIF) at alle over 15 år med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med funksjonshemming kan fremvise godkjent politiattest. Bestemmelsen gjelder for både lønnet og frivillig arbeid. Idrettslagets styre har ansvaret for innhenting av politiattester og det skal utnevnes en person som er ansvarlig for dette i tillegg til en vara.

Politiattester er gyldige i 3 år fra utstedelsesdato og det er derfor viktig at idrettslaget følger opp over tid, påser at alle politiattestene er gyldige og melder ifra om attester som er i ferd med å utløpe. Innhenting av politiattester er gratis og kan gjøres raskt via attest.politi.no.

 

       Steg for steg:

1.       Arbeidsgiver har ansvar for å fylle ut et skjema som bekrefter søkers formål med politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf
2.
       Logg inn på attest.politi.no med bankid.
3.       Velg kategori og formål. Spør arbeidsgiver dersom du er i tvil om hvilken kategori som skal velges.
4.       Send inn den elektroniske søknaden sammen med den mottatte bekreftelsen.
5.       Godkjent politiattest vil bli sendt tilbake fra politiet via din digitale postkasse i løpet av omtrent 2 uker.
6.       Den godkjente attesten sendes videre til politiattestansvarlig i idrettslaget for registrering.

Søkere under 18 år kan søke elektronisk, men bekreftelsen fra arbeidsgiver/frivillig organisasjon må inneholde foresattes signatur.

Mer informasjon om politiattester finner du her.