Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan få med flere frivillige?

Coaching_kalender_612x345.jpg

Frivillighet Norge har identifisert flere barrierer for deltagelse i frivilligheten: Kunnskap om organisasjonen, organisasjonens interne kultur, språkbarrierer og internt stammespråk, uklare tidsforventninger, økonomi og mangel på tilgjengelighet, samt mangelfull oppfølging.

 

På Frivillighetens dag 5. desember arrangerte Frivillig.no en panelsamtale hvor vi blant annet diskuterte hvordan oppfølging og ledelse av nye frivillige kan være en barriere i organisasjonene.  Frivillig.no vet at det å rekruttere bredt  og inkluderende funker, men selv om de frivillige kommer til organisasjoner er det ikke alltid de opplever at deres forventninger blir møtt. Særlig de som er nye og som ikke kjenner til organisasjonens rutiner og arbeidsfordeling kan for eksempel oppleve det å ikke få raskt nok svar som fremmedgjørende. I tillegg gir digitale verktøy nye forventninger til oppfølging: på den ene siden forventer de frivillige raskere svar når de melder seg digitalt, og på den andre siden kan digitale verktøy føre til at færre kommer med en tilbakemelding og takker den frivillige laglederen eller koordinatoren som organiserer aktiviteten. Paneldeltagerne var enige i at de frivillige må bli sett og få vite at deres innsats spiller en rolle. I frivillighetsbarometeret for 2019 sa 43% sier det frivillige arbeidet må ha en verdi for samfunnet, og denne samfunnsnytten må organisasjonene tydeliggjøre.  Alle deltagerne ble oppfordret til å komme med tre tips til kommunikasjon med de frivillige slik at de får lyst til å bli, og vi har samlet tre av tipsene:

  1. Sett tydelige krav og forventninger til de frivillige 
  2. Bli enige internt om en felles måte å følge opp de frivillige
  3. Bruk digitale verktøy som er laget til formålet (for eksempel å følge opp)