Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er det mulig for barn å leke seg til OL?

ballek.jpg

Det er klart for nok et Sommer-OL. Et OL som skal kåre mestere og tapere, et OL som vil gi oss nye helter og store sportslige prestasjoner. Men er det mulig for barn å leke seg til OL som utøver i voksen alder?

 

iskusjonen kommer stadig opp i barneidretten; er det spesialisering eller allsidig barne- og ungdomstrening som er det riktige? I Norge og i norsk idrett skal man følge «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» til og med det året barna fyller 12 år. Rettighetene og bestemmelsene er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

Norges idrettsforbund har laget en oversikt over de oftest stilte spørsmålene knyttet til barneidrettsbestemmelsene og rettighetene, og gitt svar på dem.

Idretten handler om så mye mer enn medaljer, den handler om at barna skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i en annen aktivitet i regi av idretten, at barna skal ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Alle tilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Man ønsker å få til dette gjennom trygg og morsom barneaktivitet i gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordringer. Hovedhensikten er å skape varig idrettsglede, og samtidig muliggjøre en fremtidig idrettskarriere.

Olympiatoppen har tidligere publisert en fagartikkel om temaet «Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening?».  Denne artikkelen trekker frem at forskning har vist at det er mulig å både skape en varig lyst til å drive idrett og samtidig tilegne barna en bevegelseserfaring som muliggjør en idrettskarriere med samme type trening (Feige, 1973; 1978; Vorobjev, 1980; Baker et al.2003; 2005). Disse forskningsresultatene indikerer at allsidig og variert trening med gradvis mer spesialisert trening etter hvert som en nærmer seg senioralder gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater (høyere prestasjonsnivå), enn om treningen er spesifikk og ensidig fra barn til voksen. De konkluderer alle med at for tidlig spesialisering kan ha en direkte hemmende effekt på den langsiktige utviklingen av de unges idrettslige potensiale.

Esten O. Sæther, journalist i Dagbladet, tar opp temaet i sin kommentar «Ikke gjør som pappa’n din sier», publisert 2. august. Han kommenterer hvordan mange av pappaene i fotballmiljøet i harme vender seg mot norske barneidrettsregler som stopper både topping, tabeller og all pappahygge langs sidelinja når ungene leker fotball iført klubbdrakt.

Avslutningsvis i kommentaren skriver Esten «for av de mer enn 22 000 fotballspillende guttene og jentene i hvert kull mellom 6 og 12 år, ender bare en par promille i toppfotballen. Eller for den saks skyld på det norske landslaget. Det er da det gjelder å ikke gjøre som pappaen din sier, men bare å ha det gøy.»

Med disse betraktningene velger vi å konkludere med ja, et barn kan leke seg til OL, det viktigste i norsk idrett er ikke den promillen som blir toppidrettsutøvere. Det er den store bredden som vi er så heldige å ha. For å sikre denne bredden trenger vi leken, og vi er heldige som har rettigheter og bestemmelser som sikrer dette.

Kilder:

https://www.dagbladet.no/kultur/ikke-gjor-som-pappan-din-sier/60353812

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/utholdenhet/fagartikler/page3613.html