Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alle idrettslag må nå oppdatere loven sin!

Lovhefte og klubbe.jpg

Fra 01.01.2020 er det den nye lovnormen for idrettslag som gjelder. Det betyr at alle idrettslag nå må oppdatere egen lov, slik at den blir i tråd med lovnormen.

 

Viken idrettskrets anbefaler at dere ikke flikker på gammel lov, men at dere tar utgangspunkt i den nye lovnormen, og rett og slett bare fylle i de åpne feltene:

  • Stiftelsesdato
  • Sist endret (dato)
  • Navn på de særforbund som idrettslaget er medlem av
  • Navn på idrettskrets og idrettsråd som idrettslaget er tilsluttet
  • Antall styremedlemmer og varamedlemmer

Noen av de viktigste endringene i den nye lovnormen er disse:

  • Man har nå stemmerett fra det året man fyller 15 år.
  • Man kan motta inntil 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget, og likevel ha stemmerett og være valgbar.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 (tidligere kr 100).
  • Styret skal nå utarbeide en økonomisk beretning, som skal behandles av årsmøtet.
  • Alle IL må velge et kontrollutvalg (som erstatter tidligere valgte revisorer eller kontrollkomité).

Må vi vente til årsmøtet med å justere loven?

NEI! For å oppdatere loven slik at den blir i tråd med ny lovnorm skal dere ikke vente til årsmøtet. Styret i idrettslaget skal så fort som mulig justere idrettslagets lov, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Alle øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Også idrettsråd må oppdatere loven sin. Lovnorm for idrettsråd ligger også på NIFs nettsider.