Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

1 av 5 Idrettsskoler for barn legges ned!

_MG_6921.jpg

 

En gjennomgang av idrettsskoler i fylket viser at det er mange som ikke oppdaterer informasjon. Les mer om fordeler som oppstart- og utviklingsstøtte her

Vi har gjennomført en oppdatering av barneidrettsskoler i kretsen, og ser at det er flere idrettslag som ikke fyller ut kravene som er satt for idrettsskole. Det er faktisk 1 av 5 som ikke innfridde kravene, men som sto oppført på at de drev idrettsskole.Nå har vi avregistrert disse. Det er viktig at idrettslagene gjennomfører årlig oppdatering av dette. Det vil gagne idrettslagene med tanke på støtte og drift. Ønsker man å starte opp Barneidrettsskole igjen kan man søke om oppstartsstøtte til dette på nytt. Videre kan idrettsskolen søke om utviklingsstøtte via Idrettsforbundet, hvis man ønsker å videreutvikle tilbudet med flere medlemmer og aktivitetstilbud. Andre tiltak for å drifte idrettsskolen kan være å ta en liten deltakeravgift. Videre kan kommunen forespørres om gratis leie av gymsal/hall samt utstyr. I tillegg kan en søke om Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra idrettsrådet i kommunen - som prioriterer idrettsskolen!

Akershus idrettskrets tilbyr flere kurs i forbindelse med barneidrettsskoler. Aktivitetslederkurs anbefales for alle som har en rolle som trener eller veileder, både ungdommer, foreldre og trenere. I tillegg kan vi arrangere kurs i mental trening, praktiske økter o.l.

Det er flere kriterier for å bli en idrettsskole, bl.a. at det skal være et åpent tilbud for alle barn fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. I dag har vi registrert ca 70 barneidrettsskoler som aktive, og vi venter fortsatt på tilbakemelding fra noen klubber for å ferdigstille oversikten. 

En idrettsskole for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, skog, på snø eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. En idrettsskole kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag. Det er viktig at barna får utfolde seg i flere idretter for å finne ut hva de liker best, det støttes opp med at det kan koste mye penger å delta på mange forskjellige idretter. Gjennom idrettsskolen er det i tillegg lavere terskel for å delta.

For mer informasjon om Idrettskoler for barn, se www.idrettsforbundet.no under temasider "barneidrett". Der finnes bl.a. den nedlastbare brosjyren "Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett". Denne brosjyren er for alle som er involvert i planleggingen, gjennomføringen og aktiviseringen av barn 6-19 år.
Ta kontakt med oss i AIK for ytterligere informasjon.

Akershus idrettskrets har fått noen unge praksisstudenter fra Høgskolen i Telemark som skal hjelpe til med diverse lærerike oppgaver, samt tilegne seg erfaring fra arbeidslivet. Oppdateringen av Idrettsskolene er en oppgave praksisstudentene har arbeidet med. Dette er viktig arbeid for oss i kretsen fordi vi ønsker å være mest mulig forberedt for å kunne bistå idrettslagene.