Bilde av penger og idrett

Søknadsfrist for tilskudd til særkretser, regioner og særforbund i 2023

Viken idrettskrets har nå én felles modell for tildeling av fylkesmidler til særidrettene.

De tidligere ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold er erstattet av en ny og enkel modell. Alle må sende søknad med vedlegg, men det er ikke krav om detaljerte prosjektplaner. Midler fordeles ut fra aktive medlemmer i kategoriene barn og ungdom (under 20 år). Tallene hentes fra idrettsforbundets registre samlet av oss i Viken IK. Det vi trenger av vedlegg er de formelle dokumentene fra krets- / regionstinget. Se konkret opplisting og mer om søknadsprosessen her: Søknad om midler (idrettsforbundet.no). 

Søknadsfrist er 10.03.2023