Spillemiddelkurs 2021_lite.jpg

Digitale spillemiddelkurs - foreløpig 101 personer påmeldt!

Trenger deres nærmiljø et nytt idrettsanlegg? Svaret på det er et klart ja i Viken, nær 90 personer fra idretten har meldt seg på spillemiddelkurs, og det er plass til flere med en idé.

Viken fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Viken idrettskrets digitale spillemiddelkurs på kveldstid.

Tema
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det avholdes to kurs, der det ene vil være noe mer rettet mot friluftslivsanlegg. Kursene avholdes via Teams. Det vil bli sendt ut en egen e-post nærmere kursdatoen med informasjon og lenke til kurset fra fylkeskommunen.  

Onsdag 28. april kl 18:00–21:00 
Tirsdag 4. mai kl 18:00–21:00 (friluftsliv)

Meld deg på her.
Påmeldingsfrist 27. april

Se hele invitasjonen her.