banner.jpg

Hovedmålet

Tilrettelegge for samarbeid om nye arenaer for aktivitet, mestring og tilhørighet i tidsrommet mellom skoleslutt og oppstarten av organiserte fritidsaktiviteter på ettermiddagen.