Viken idrettskrets
13
nov
2023

Økonomistyring for idrettslag

Sted: Digitalt på Teams
Start: 13.11.2023 18:00
Slutt: 13.11.2023 21:00

Hva kreves for å sikre god økonomistyring i idrettslaget? Hvordan har de gjort det før....? Hyppig utskiftning av sentrale rolle i økonomi og- ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag.

Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

Innhold

 • Gjennomgang av idrettens lovverk og organisering
 • Prinsipper for bokføring
 • Regnskapsrapportering
 • Ansatte i idrettslag
 • Honorar/godtgjørelse/lønn
 • Arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Tilskudd og støtteordninger
 • Rutiner for håndtering av kontanter i idrettslaget

Deltakernes skal ved kursets avslutning

 • Ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser
 • Ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner
 • Kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

Målgruppe
Styre- og økonomiansvarlige i idrettslaget

Pris
Gratis

Kurslærer
Nini Lande