Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
22
nov
2021

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Sted: Digitalt på Teams
Start: 22.11.2021 18:00
Slutt: 22.11.2021 19:00

Alle idrettslag skal nå ha et kontrollutvalg. For mange er dette nytt og med nye oppgaver og ansvarsområder.

Påmelding
MinIdrett: Klikk på denne linken
KursID: 5566150

På kurset går vi gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Utvalget skal blant annet påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurslærer
Anne-Lise Andreassen