Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
30
jan
2024

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Sted: Digitalt på Teams
Start: 30.01.2024 19:00
Slutt: 30.01.2024 21:00

Alle idrettslag skal nå ha et kontrollutvalg. For mange er dette nytt og med nye oppgaver og ansvarsområder.

På kurset går vi gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Utvalget skal blant annet påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • Idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • Årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurslærer
Stein Erik Halck