01
feb
2022

Idrettsrådssamling for Ringerike, Modum, Krødsherad, Hole, Jevnaker, Sigdal, Rollag, Flesberg,

Arrangør: Viken idrettskrets
Sted: Tyrifjord Hotel, Vikersund
Start: 01.02.2022 17:30
Slutt: 01.02.2022 20:30

Samlingen er utsatt til 1. februar pga koronatiltak.

Velkommen 1. februar!

 

Passer ikke datoen, kan man delta på en av de andre samlingene.