Illustrasjonsbilde
Klubbens styrearbeid i praksis er idrettens mest populære kurs. Foto: Tilhører Viken idrettskrets
18
apr
2024

Klubbens styrearbeid i praksis

Sted: Digitalt på Teams
Start: 18.04.2024 18:00
Slutt: 18.04.2024 20:00

Har idrettslaget en felles drivkraft og retning? Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig?

Det retter seg mot hovedstyret i idrettslaget og inkluderer både nye og mer erfarne styremedlemmer, samt eventuelle styrer i undergrupper.

Deltagerne får en grundig innføring i, og forståelse for styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med lover og regler som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele hovedstyret sammen med eventuelle styrer i undergrupper anbefales å gjennomføre dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i trehovedtemaer:
1) Ansvarsoppgaver
Følge opp idrettens regelverk og styrets ansvar

2) Strategioppgaven
Klubbens felles ambisjoner, skape forutsetninger for å lykkes, lage en plan for arbeidet, kommunisere og følge opp planen 

3) Ressursoppgaven
Lede, organisere og arbeide med klubbens ressurser for å ivareta medlemmene og utvikle klubben videre 

Målgruppe
Hovedstyret i idrettslaget og eventuelle styrer i undergrupper. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar.

Pris
Gratis

Kursholder
Stein Erik Halck