Sykling 1110x624.jpg
09
nov
2021

Klubbens styrearbeid i praksis

Arrangør: Viken idrettskrets
Sted: Digitalt på Teams
Start: 09.11.2021 18:00
Slutt: 09.11.2021 21:00

Har idrettslaget en felles drivkraft og retning? Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig?

Påmelding
Min Idrett: Klikk her for påmelding
KursID: 5385255
Lenke til "kursrommet" sendes ut dagen før.

Klubbens styrearbeid i praksis er idrettens mest populære kurs.

Det retter seg mot hovedstyret i idrettslaget og inkluderer både nye og mer erfarne styremedlemmer, samt eventuelle styrer i undergrupper.

Deltagerne får en grundig innføring i, og forståelse for styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med lover og regler som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele hovedstyret sammen med eventuelle styrer i undergrupper anbefales å gjennomføre dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i trehovedtemaer:
1) Ansvarsoppgaver
Følge opp idrettens regelverk og styrets ansvar

2) Strategioppgaven
Klubbens felles ambisjoner, skape forutsetninger for å lykkes, lage en plan for arbeidet, kommunisere og følge opp planen 

3) Ressursoppgaven
Lede, organisere og arbeide med klubbens ressurser for å ivareta medlemmene og utvikle klubben videre 

Målgruppe
Hovedstyret i idrettslaget og eventuelle styrer i undergrupper. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar.

Pris
Gratis

Kursholder
Stein Erik Halck