Tilhører Viken idrettskrets
05
jun
2023

Barneidrettstreneren Høland Idretts- og ungdomslag

Arrangør: Høland IUL i samarbeid med Viken idrettskrets
Sted: Høland stadion, Idrettsveien 4, Løken
Start: 05.06.2023 18:00
Slutt: 10.06.2023 17:00
Påmeldingsfrist: 31.05.2023 00:00    Meld deg på

Drømmer du om mestring og idrettsglede for barn?

Bli med på kurset Barneidrettstreneren!  

Kurset er midt i blinken for deg som er trener eller jobber rundt en barneidrettsgruppe. 

På dette kurset lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten! 

Alle barn har et tilretteleggingsbehov, men av ulik grad. Kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer. 

Tid
Onsdag 7. juni kl. 18:00-21:00 (teori)
Lørdag 10. juni kl. 09:00-17:00 (teori og praksis)

Sted  
Høland stadion, Idrettsveien 4, Løken

Trenerutvikler 
Per Henrik Nygård

Kurset har fokus på 

 1. Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt gjennom fysisk aktivitet 

 2. Tips for tilrettelegging av aktivitet 

 3. Bestemmelser og retningslinjer for barneidrett  

Innhold 

 1.  Hva er god barneidrett? 

 2.  Barns utvikling og læring 

 3.  Relasjon til barn 

 4.  Lekende læring i trygge miljø 

 5.  Å trene barn - forventning og glede 

Krav til deltaker 

 • 1,5 timer E-læring som skal gjennomføres før kursstart.  

 • 30 min Trenerattest som skal gjennomføres før kursstart. 

 • Gjennomføre minst 80 % av kurset. Merk at modul 5 praktisk del er obligatorisk for å få godkjent Barneidrettstreneren. 

 • Nedre aldersgrense er 15 år. 

 
Pris 
Gratis for deltakere som er tilknyttet Høland Idretts- og ungdomslag. 
Hvis kurset blir fulltegnet så vil deltagere som skal jobbe på HIUL's sommerskole ha 1.prioritert.

Kr 600,- for deltakere fra andre idrettslag (inkl. boken Barneidrettstreneren).