Pris

Kr 3.500 for deltakere

Kr 3.000 for ledsager
(Gjelder ledsagers kost og losji. Dersom det er behov for to ledsagere koster den andre ledsagerens kost og losji kr 4.500,-)

For de over 26 år er egenandelen noe høyere.